Ostatnia aktualizacja:
22 września 2014
  Założenie szkoły
Lata następne
Symbole szkoły

Z nich jesteśmy dumni:
Katarzyna Wiśniowska
Antoni Gromski
Franciszek Kotula
Józef Hawlicki
Św. J. S. Pelczar
Zygmunt Tułecki
 
 

Prymus.info - internetowe dzienniki lekcyjne

 

 

Józef Hawlicki - metodyk matematyki, zielarz

   Urodził się 12 marca 1906 roku w Chotylubiu, w powiecie lubaczowskim. Po ukończeniu Szkoły Powszechnej został przyjęty do II Gimnazjum w Rzeszowie, a po zdaniu matury studiował na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lwowskiej. Choroba uniemożliwiła mu kontynuowanie studiów wyższych. Leczył się sam przy pomocy ziół.

   W 1932 r. rozpoczął naukę w Państwowym Pedagogium im. Henryka Rowida w Krakowie o kierunku matematycznym. Po jego ukończeniu został skierowany do pracy jako nauczyciel kontraktowy do szkoły jednoklasowej w Stobiernej koło Sokołowa Małopolskiego. Ucząc wszystkich przedmiotów zwracał szczególną uwagę na matematykę.

   Następnie pracował w szkole w Wysokiej Strzyżowskiej, a od 1934 r. w Strzyżowie. Najbardziej interesowało go nauczanie początkowe. Powstały jego pierwsze pomoce naukowe do dodawania i odejmowania w zakresie 20 oraz tabliczki mnożenia.

Od 1 września 1938 r. uczył matematyki w Szkole Powszechnej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Rzeszowie. 1 marca 1940 r. niemiecki Urząd Szkolny przeniósł go do szkoły w Tropie koło Strzyżowa. Po wybuchu wojny niemiecko - radzieckiej w czerwcu1941 r. Józef Hawlicki został kierownikiem szkoły w Wysokiej Strzyżowskiej. Funkcję tę pełnił od 1 grudnia 1941 r. do 31 lipca 1950 r. W tym okresie opracował wiele pomocy naukowych, między innymi figury liczbowe, suwaki do dodawania i odejmowania oraz mnożenia. Ucząc matematyki starał się u uczniów obudzić wiarę we własne siły oraz możliwości. W czasie okupacji prowadził tajne nauczanie oraz był członkiem Armii Krajowej.

   Po wyzwoleniu organizował kurs szkoły 7-klasowej dla dorosłych. Od 1 września 1950 r. rozpoczął działalność pedagogiczną w Przemyślu. Największe trudności sprawiało mu bardzo słabe przygotowanie uczniów z matematyki przez szkoły podstawowe. Dużo pracy wkładał w usuwanie tych braków. Po zlikwidowaniu Liceum Pedagogicznego z dniem 1 września 1959 r. powierzono mu funkcję dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu. 1 września 1963 r. objął stanowisko nauczyciela Studium Nauczycielskiego. W 1966 r. przeszedł na emeryturę. Nadal wykładał metodykę nauczania matematyki w Zaocznym Studium Nauczycielskim. Napisał 9 książek oraz opublikował ponad 100 artykułów naukowych z zakresu nauczania matematyki. Za długoletnią pracę naukową oraz publicystyczną otrzymał kilka odznaczeń. Najcenniejsze z nich to Sztandar Pracy II klasy, Medal Komisji Edukacji Narodowej oraz Złota Odznaka ZNP. Józef Hawlicki zmarł 9 sierpnia 1999 r. w Przemyślu.

© 2006 SP1 Rzeszów (kontakt: szkola@sp1.rzeszow.pl)